REZIDENCE STREET - KOLÍN /vizualizace/, PRODEJNÍ KATALOG, DOKONČENO 10/2017

Multifunkční objekt se 150 byty a komerčnímí prostory. Proč STREET? Dvě liniové hmoty kopírující hranice pozemku, tvoří vlastní vnitřní ulici - street. Objekt se nachází na místě bývalého areálu technických služeb v centrální části města.